Organizarea şi funcţionarea

Organizarea şi funcţionarea instituției de educație timpurie nr.158, se realizează în conformitate cu documentele de politică educațională și de protecție a copilului ale Republicii Moldova, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, alte acte legislative, hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii ale Guvernului, ordine ale Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, decizii/ hotărâri ale administraţiei publice locale, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza Regulamentului de organizare și funcționare a instituției

Programul de activitate al instituţiei de educaţie timpurie

  1. Instituţia de educaţie timpurie nr. 158 este organizată cu program prelungit (12 ore)- de la 7.00 până la 19.00.

Programul săptămânal de lucru al instituției de educație timpurie nr. 158 este de 5 zile în săptămână: luni – vineri, cu 2 zile de odihnă: sâmbătă – duminică.

Regimul zilei și durata aflării copilului/copiilor în instituție este întocmit de către administraţia instituției în baza recomandărilor medicale. Cu titlu de excepție, copilul poate fi adus şi luat la orice altă oră decât cea prevăzută în regimul zilei, printr-o înţelegere prealabilă între părinţi/ reprezentanţii legali cu educatorul și administrația instituției.